PAPEŽ FRANČIŠEK O UNIČEVANJU NARAVE ZARADI GRADNJE HE NA MURI

Odgovor papeža Frančiška na odprto pismo o uničevanju narave zaradi gradnje hidroelektrarne Graz Puntigam na reki Muri:

Iz Vatikana, 18. avgusta 2017

Spoštovana gospa Rausch,

s tem potrjujem prejem Vašega pisma z dne 22. julija, s katerim ste v imenu soborcev papežu Frančišku sporočili o prizadevanjih naravovarstvenikov v Gradcu in ga prosili za podporo v tej zadevi.

Vaša opozorila smo pozorno preučili.

Sveti oče v okrožnici „Laudato si“, s katero se obrača na vse ljudi dobrega namena, izraža brezobzirnost mnogih, ki bi morali biti odgovorni do narave:

»Ceste, gojenje novih kultur, ograjevanje, akumulacijski bazeni  in druge gradnje se polaščajo habitatov (bivanjskih okolij), včasih pa jih tako razkosajo, da se živali ne morejo seliti niti svobodno gibati, tako da nekaterim vrstam grozi izumrtje.  [___]

Vendar je vrednost škode, ki jo naredi sebična malomarnost, veliko veliko večja od pridobljene ekonomske koristi.« (št. 35 in 36)

V upanju, da vse več ljudi izkuša, kako osvobajajoča je skromnost, ki jo doživljamo sproščeno in zavestno v skladu z naravo (Laudato si, št. 223), papež Frančišek iz vsega srca prosi za Božjo zaščito in blagoslov za Vas in vse, ki so Vam blizu.  

Z najboljšimi željami in prijaznimi pozdravi
prelat Paolo Borgia
asesor

gospa
Karin Rausch
A – 8053 GRAZ
naslovniki
papež Frančišek

Povezava do izvirnega pisma: Pismo papeža Frančiška