STRANKA LEVICA POSTAVILA POSLANSKO VPRAŠANJE O GRADNJI HE NA MURI

Ljubljana, 3. 4. 2019 – Poslanec stranke Levice Željo Cigler je na seji Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor 3. aprila 2019 postavil vprašanje glede gradnje hidroelektrarn na reki Muri.

ŽELJKO CIGLER (PS Levica):
Želel bi zastaviti poslansko vprašanje oziroma prosil bi za odgovor, namreč, včeraj je bilo ob vodenju skupine Holdinga slovenskih elektrarn, ki je novega, pač, vodjo dobila, gospoda Nikolića, med drugim tudi predstavljen en poslovni program, zraven pa navedeno, da bodo v Holdingu pripravili še investicijske dokumente za nove hidroelektrarne na Muri. Namreč, pred kratkim smo imeli pred Državnim zborom protest civilne iniciative ljudi, ki se borijo za ohranitev Mure in za proti gradnji hidroelektrarn na tem območju, hkrati in pri, z njimi soglaša tudi strokovna javnost in večino političnih strank v tem parlamentu, da se iz različnih razlogov, od okoljskih, vodovarstvenih, gospodarskih in tudi razvojnih, hidroelektrarne na Muri ne bodo gradile. Zato se postavlja vprašanje, kako se lahko takšne izjave v državnih gospodarskih družbah dajejo in seveda, zraven se pripiše, da se bodo hidroelektrarne na Muri gradile, seveda če jim bo novi okoljski minister Simon Zajc naklonjen. Prejšnji minister, gospod Jure Leben jim ni bil.
Jaz postavljam to vprašanje zdajle, če mi se lahko takoj odgovori, kaj se na tem področju dogaja?
Predsednik Vlade, Marjanu Šarcu namreč tega vprašanja ne bom zastavil. Zakaj ne? Ker bi mi odgovoril, da si naj preberem koalicijsko pogodbo. Prosim, če mi lahko predstavnik ministrstva odgovori, kaj se tukaj dogaja oziroma kakšni so načrti, dogovori politični in tudi v javnosti, predstavljeni so popolnoma drugačni. Hvala.

Odgovorila mu je predstavnica vlade:

MAG. NINA MAUHLER: Prav, najprej gospodu Ciglerju. Komentarjev oziroma izjav gospoda Nikolića v tem trenutku sama ne morem komentirat, jih niti ne poznam, odgovorila vam bom pa v stilu, ki ste ga že sami predvideli.
Koalicijska pogodba jasno opredeljuje, da hidroelektrarne na reki Muri v tem mandatu ne bodo grajene, se pravi, da se jih ne bo gradilo. Predlagam, da z gospodom Nikolićem opravijo pristojni na ministrstvu oziroma nadzorniki razgovor in obrazloži svoje navedbe. Kaj drugega vam jaz žal v tem trenutku ne morem odgovorit ali pa pojasnit.

ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Zelo kratek bom, hvala na opozorilo.
Verjamem, da se v tem mandatu ne bo gradilo hidroelektrarn na Muri. Tudi ne vemo, kako dolgi je mandat – mandat je pač, dokler traja. Glede na to, v kakem času se naj bi tale dokumentacija pripravila, prosim oziroma zahtevam, da to informacijo točno dobimo, ker gre za napoved v nasprotju z trenutnimi političnimi usmeritvami in pričakovanji slovenske javnosti. Hvala.

Vir (čistopis seje): https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=pmagdt&uid=E81A8E17D6A52A53C12583D10047BD6F&fbclid=IwAR0EjpGaKsFt21u