V RAZMISLEK: DELAVCI IN NARAVA

(Povzeto po Facebook zapisu Luke Omladiča iz 6.5.2019)

Marx (r. 5.5.1818) je eden prvih mislecev, ki je povezal dve značilnosti izkoriščanja v kapitalizmu: delavcev in narave.

Marx (r. 5.5.1818) je eden prvih mislecev, ki je povezal dve značilnosti izkoriščanja v kapitalizmu: delavcev in narave. Človek je odvisen od narave in jo hkrati s svojim delom spreminja, v nekem smislu je človek narava, ki spreminja samo sebe, pravi Marx, ki ta proces imenuje “presnavljanje” (Stoffwechsel, metabolizem). Industrijska revolucija prinese motnjo, prelom v ta proces, saj izkoriščanje narave, ki je potrebno za kapitalistično rast, postane veliko večje od njene zmožnosti obnavljanja. Imperativ rasti kapitala je mogoče izpolnjevati le z vse večjim pritiskom na ljudi, naj delajo več in bolj učinkovito, in z vse večjim pritiskov na okolje, da iz njega izčrpamo še več virov in snovi za rast. A ta proces, pravi Marx, spodkopava obstoj obeh, človeka in narave. Tile (in podobni) odlomki iz Kapitala so postali ena ključnih teoretskih referenc ekosocializma – politične teorije in gibanja, ki okoljsko krizo razume kot krizo kapitalizma, rešitev okoljske krize pa povezuje s temeljno reformo lastnine, torej z zahtevo, da pravica zasebne lastnine ne sme več biti nad pravico ljudi in narave do obstoja.

Marx (r. 5.5.1818) je eden prvih mislecev, ki je povezal dve značilnosti izkoriščanja v kapitalizmu: delavcev in narave., © by Luka Omladič