SLOVENIJA V BRUSELJ POSLALA NAJSLABŠI OSNUTEK ENERGETSKO-PODNEBNEGA NAČRTA

Ljubljana/Bruselj, 16.5. 2019 – Izmed 28 osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN), ki so jih morale države članice EU do začetka leta poslati v Bruselj, je najslabše pripravljen prav slovenski. Manjka mu ambicioznosti in kredibilnosti ter jasna pot do ogljične nevtralnosti pred letom 2050. To ugotavlja danes objavljeno poročilo fundacije European Climate Foundation, na katerega so opozorili v društvu FOCUS.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) morajo pripraviti vse države članice EU. Gre za akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: 1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE), 2. Energetska učinkovitost, 3. Energetska varnost, 4. Notranji trg ter 5. Raziskave, inovacije in konkurenčnost. NEPN bo vseboval tudi vse energetske projekte, ki jih država načrtuje, zato bo izredno pomembno, da se HE na Muri ne zapišejo v NEPN!

Poročilo Planning for Net Zero: Assessing the draft National Energy and Climate Plans, ki ga je naročila fundacija European Climate Foundation, pripravila pa sta ga inštituta Ecologic Institute in Climact, ponuja kvalitativno analizo 28 osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov z vidika (1) zadostnosti nacionalnih ciljev, (2) celovitosti in podrobnosti predvidenih politik in ukrepov ter (3) kakovosti in odprtosti procesa njihove priprave. Osnutek, ki ga je pripravila Slovenija, je ocenjen najslabše (3,2 točke od 100) – manjka mu ambicioznosti in kredibilnosti ter jasna pot do ogljične nevtralnosti – zaveze, ki izhaja iz Pariškega sporazuma.

Več na povezavi društva FOCUS: https://focus.si/slovenija-v-bruselj-poslala-najslabsi-osnutek-energetsko-podnebnega-nacrta/