HE ZLATOLIČJE EKOLOŠKA KATASTROFA

Drava pred gradnjo hidroelektrarne Zlatoličje, © by Jože Vrabl

Ljubo Žlebnik, Geologija 1982: Hidrogeološke razmere na Dravskem polju (izsek):

“Primerjava starih in novejših kart hidroizohips osrednjega dela Dravskega
polja kaže, da je po izgradnji vodne elektrarne Zlatoličje padla gladina pod-
talne vode na območju med Hajdošami, Kungoto, Prepeljem, Staršami in Zlatoličjem za dva do tri metre. V neposredni bližini odvodnega kanala je padec gladine še večji — do devet metrov. Primerjava gladin podtalne vode v septembru 1980 (sušno obdobje) in novembru 1980 (po močnem deževju) kaže, da gladina niha v osrednjem delu polja za meter do poldrugega metra. Na zahodnem obrobju polja, na območju ponikanja pohorskih potokov, je nihanje večje, do tri metre in celo več.”

Nekaj fotogtafij:

HE Zlatoličje