PREMISLEK: ENERGETSKA PREVARA – ZADNJA (M)URA

Razmislek Irene Woelle na Facebooku, 25. 5. 2019:

Industrija (predvsem) v tuji lasti porabi 50% vse električne energije v Sloveniji! Hkrati je zelo obremenilna za zdravje ljudi in za okolje. Te korporacije v obliki raznih olajšav sponzoriramo s 50 milijonov € na leto. Cena električne energije je na primer za to industrijo znatno nižja od povprečja EU.

Najprej moramo prenehati s sponzoriranjem tujih korporacij, to bo pripeljalo tudi do manjše porabe, saj bodo imeli interes po zniževanju stroškov, ki ga zdaj nimajo!

Z UNIČENJEM UNESCOVE BIOSFERE MURA bi pridobili
le 0.6 – 4 % elektrike!

@ Irena Woelle FacebookPogovor o potratni porabi elektrike s strani industrije in za naravo uničujoči proizvodnji elektrike v Pritličju, 25. aprila 2019.