PONOVNI POZIV MINISTRU ZA OKOLJE SIMONU ZAJCU!

11.11.2019 – Predstavniki civilne pobude za ohranitev reke Mure smo pred dnevi, 6. novembra, javno pozvali ministra za okolje in prostor Simona Zajca, naj zaradi nedopustnih in za slovensko stran škodljivih potez razreši predsednika Stalne slovensko-avstrijske bilateralne komisije za Muro, dr. Mitjo Briclja, sicer sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor. Zdaj ponovno poudarjamo.

Po odzivu ministr(stv)a za okolje v medijih (zlasti v prispevku na nacionalni RTV SLO 7.11.2019 Ministrstvo onemogoča civilne pobude? ) ponovno poudarjamo:

(1) da je tako ravnanje predsednika slovenske delegacije nesprejemljivo, saj kaže na njegovo očitno nesposobnost in s tem na položaj slovenske strani, ki ne zmore zagovarjati svojih interesov, sestave svoje delegacije, za katero ima podlago v meddržavnih aktih, in krši sklepe dveh ministrov za okolje (tudi aktualnega)!

(2) da se s tem krši pravico po Aarhuški konvenciji, ki zahteva vključevanje javnosti oz. prebivalstva pri upravljanju območij, kjer živijo. Ob tem ostro nasprotujemo izločitvi civilne družbe v nekakšen od komisije (in soupravljanja Mure) ločen forum!

(3) da od ministra Zajca zahtevamo konkretne odgovore o delovanju komisije in o statusu Borisa Bezjaka v komisiji ter dosledno ohranitev interesov slovenske strani oz. prebivalcev ob Muri. Pokroviteljske izjave ministr(stv)a tipa »naj se malo umirijo strasti« ustvarjajo v javnosti vtis, da minister nekritično dopušča kršitev svojih lastnih sklepov s strani svojih uradnikov, kar odpira vprašanje, kdo vodi ministrstvo za okolje in prostor.

Zaslonski posnetek, RTVSLO, 7.11.2019