HIDROELEKTRARN NA MURI NI NA SEZNAMU INVESTICIJ!

Ljubljana, 18.6.2020 – Na seznamu pomembnih investicij, ki jih namerava zagnati država za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, je 187 projektov v vrednosti 7,7 milijarde evrov – med njimi pa ni HE na reki Muri.

Čeprav je to zelo vzpodbudna novica, pa vlada še ni odpravila aktov, ki omogočajo začetek gradnje hidroelektrarn. Odpravo teh aktov (koncesije) zahtevamo v kampanji Rešimo Muro!

Od hidroelektrarn je med 187 projekti navedena izgradnja HE Mokrice na reki Savi. Na Muri pa je predviden projekt “obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri” s predvidenim začetkom del leta 2021 in “zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Mure – 1. faza” s predvidenim začetkom leta “2022 ali kasneje”.

Od hidroelektrarn je med 187 projekti navedena izgradnja HE Mokrice na reki Savi. Celoten seznam investicij je dostopen na povezavi: https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/06-2020/20_06_24_Seznam-investicij.pdf .