ALARM OB DNEVU VODA

22. marec 2021 – Ob letošnjem dnevu voda smo v Zvezi društev Moja Mura še posebej zaskrbljeni. Ministrstvo za okolje in prostor namreč skuša po skrajšanem postopku spreminjati zakon o vodah. Spremembe bi na vodovarstvenih območjih omogočile gradnje objektov in naprav, ki predstavljajo velika tveganja za onesnaženje podzemnih voda in virov pitne vode, kot je nevarna proizvodnja in odlagališča odpadkov.

Minister za okolje Andrej Vizjak je na nacionalni TV govoril o nekakšnih varovalkah, ki naj bi preprečevale škodljive posledice načrtovanega poseganja v prostor. Take za lase privlečene varovalke dobro poznamo tudi v primeru kompostarne v Ceršaku. Ta je ob nevzdržnih življenjskih pogojih za prebivalce Ceršaka tudi resna grožnja onesnaženja mejne Mure in črpališč pitne vode. Pristojne institucije pa ne ukrepajo in se sprenevedajo. Zakonodaja, ki se pripravlja, bo verjetno tudi ena od možnosti, da se obstoječe obratovanje, ki je v neskladju s predpisi, celo uzakoni.

Ministru za okolje in prostor, ministru za gospodarstvo, ki je predlagal sporno gradnjo na vodovarstvenih območjih, in poslancem sporočamo: Ustavite konje in začnite namesto o “fabrikah”, ki jih je povozil čas, razmišljati o okolju prijaznem, ogromnem gospodarskem potencialu naravnih danosti naše države!