ALI MINISTER VIZJAK LAŽE ALI PA NE VE, KAJ SE DOGAJA V MOP

13.02.2022 – Minister Vizjak obljublja izredni inšpekcijski nadzor, na mizi pa že ima predlog inšpekcijske službe za zaprtje kompostarne v Ceršaku. V časniku Večer je bil v soboto 12. februarja objavljen članek z naslovom: Minister Vizjak obljubil izredni inšpekcijski nadzor. V članku poročajo o sestanku na MOP, kjer so predstavniki občine Šentilj in Civilne iniciative Ceršak ministra seznanili s problematiko kompostarne v Ceršaku. Minister je sogovornikom obljubil, da bo v roku tridesetih dni odredil v kompostarni izredni inšpekcijski nadzor.

Gre za skrajno nedostojno sprenevedanje in zavajanje. V Zvezi društev Moja Mura smo seznanjeni, da ima na mizi že lep čas dokument, na podlagi katerega lahko zapre kompostarno. Gre za dokument Inšpektorata republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) in ta dokument citiramo:

»Glede na to, da zavezanec do dne 13. 12. 2021 ni v celoti izvršil pravnomočne inšpekcijske odločbe 06182-2002/2021-19 z dne 7. 10. 2021 o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz OVD (do 1. 12. 2021 na vseh 23 vhodih v objekt kompostarne montirati nova vrata z avtomatskim zapiranjem) ter s tem tudi kršil navedeno pravnomočno inšpekcijsko odločbo, je inšpektor za okolje, na podlagi 2. odstavka 80. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) dne 6. 1. 2022 podal predlog za odvzem OVD. O predlogu inšpektorja za okolje in naravo na ministrstvu še ni bilo odločeno.«

Ne moremo razumeti, da odločitve še danes ni in da z zavlačevanjem in sprenevedanjem minister Vizjak dobesedno podpira okoljski terorizem najhujše vrste v škodo prebivalcev Ceršaka in prebivalcev vzdolž celotne Mure, da škode za naravo in okolje sploh ne omenimo.

Informacijo, da IRSOP predlaga odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, je razkril MOP že v uradnem odgovoru na poslansko vprašanje z dne 26. 1. 2022. Kar dokazuje, da je minister Vizjak še kako dobro seznanjen s problematiko kompostarne Ceršak.

Odgovor, ki ga je podpisal minister za okolje Andrej Vizjak, razkriva, da je inšpekcija že avgusta lani ugotovila določene nepravilnosti pri skladiščenju komposta ob kompostarni na prostem. Pri nadzoru mesec kasneje, septembra lani pa so bile očitno ugotovljene nove nepravilnosti. Vendar slednjih lastnik kompostarne Kogal ni odpravil, kar je bilo ugotovljeno na kontrolnem nadzoru 13. decembra lani, s čimer je kršil pravnomočno inšpekcijsko odločbo. IRSOP je januarja na MOP podal predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja.

V Zvezi društev Moja Mura že vrsto let opozarjamo na sporno delovanje obrata zasebne kompostarne – predelovalnice odpadkov, ki je locirana na otoku sredi Mure v Ceršaku v občini Šentilj. MOP pozivamo, da z otoka sredi Mure nemudoma odstrani dejavnost in sanira deponije, ki predstavljajo akutno grožnjo še večje ekološke katastrofe, kot jo že desetletja doživljajo okoliški prebivalci Ceršaka. Če MOP do zdaj glede kompostarne kljub številnim apelom različnih deležnikov – od okoliških prebivalcev do vodooskrbnih podjetij – ni ukrepal, pa ima zdaj Vizjak na mizi podlago inšpekcijske službe za odvzem OVD z dne 6. 01. 2022, ki ga ne more in ne sme ignorirati! Zahtevamo takojšnje ukrepanje!