MOP IGNORIRA GROŽNJE IN POVZROČA SPLOŠNO NEVARNOST

Predstavniki Zveze društve za obvarovanje in sonaravni razvoj ob Muri – Moja Mura smo pred dvema mesecema Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) posredovali več vprašanj, povezanih z akutno grožnjo onesnaženja virov pitne vode, ki jo predstavlja objekt kompostarne na otoku na Muri v Ceršaku.  Odgovori MOP oziroma pristojnega Direktorata za investicije in vode razkrivajo…

SAMO TUŠ, ZVEZA DRUŠTEV MOJA MURA: “PITNA VODA V USTAVI JE NAVADNA KRILARICA”

Dnevnik, 31.05.2021 – Časopis Dnevnik je v rubriki Obrazi nevladnikov predstavil Sama Tuša iz Zveze društev Moja Mura. Nekaj izsekov iz teksta: »’Hidroelektrarne so zelena energija!’ pravijo. ‘Obnovljiva energija!’ Ja, to drži za mline na reki, ker uporabljajo kinetično, ne potencialne energije. Strokovna skupina pod vodstvom Tineta Mlinariča je pred leti naredila študijo, ki je…

ALARM OB DNEVU VODA

22. marec 2021 – Ob letošnjem dnevu voda smo v Zvezi društev Moja Mura še posebej zaskrbljeni. Ministrstvo za okolje in prostor namreč skuša po skrajšanem postopku spreminjati zakon o vodah. Spremembe bi na vodovarstvenih območjih omogočile gradnje objektov in naprav, ki predstavljajo velika tveganja za onesnaženje podzemnih voda in virov pitne vode, kot je…

INTERVJU S SONJO BEZJAK

Marec 2021 – Portal LetsgoSlovenia je objavil intervju s Sonjo Bezjak, borko za prosto reko Muro. Intervju v angleškem jeziku je dosegljiv na povezavi: (INTERVIEW) SONJA BEZJAK: GUARDIAN OF THE RIVER MURA Izsek o aktivnostih za zaščito reke Mure: WHAT’S THE CURRENT STATUS OF THE CAMPAIGN AND ITS LATEST ACTIVITIES?   As I already mentioned, people…

PO 1. FORUMU ZA MURO: FORUM CIVILNI DRUŽBI NE BO ZAGOTOVIL DEJANSKEGA SOODLOČANJA O UPRAVLJANJU MURE!

V Zvezi društev Moja Mura zahtevamo neposredno vključitev predstavnikov civilne družbe v Stalno slovensko-avstrijsko komisijo za Muro in konec skrivalnic s HE Ceršak RADGONA, 8. 9. 2020 – Ta torek, 8. septembra, je v avstrijski Radgoni potekal prvi Forum za Muro – to je srečanje, prek katerega naj bi (s)tekel dialog med predstavniki civilne družbe…

ZAČENJA SE NAJOBSEŽNEJŠA OŽIVITEV MURE DOSLEJ

Maribor/Murska Sobota, 2.8.2020 – S projektom Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri ali Natura Mura se začenja obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih območij Nature 2000 ob tej reki. Oživitev struge, obnova njenih rečnih rokavov in mrtvic, poplavnih gozdov ter mokrotnih travnikov je najobsežnejša oživitev Mure doslej in bo trajala do decembra 2023. V projektu bodo…